Charm City by Night
Baltimore skyline at night

En by under beleiring.
“The boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say where the one ends, and where the other begins?” – Edgar Allen Poe

Baltimore har fått det ganske naive og misvisende tilnavnet: “Charm City”. Turistbrosjyrene kan skimte med vakre nabolag med brolagte gater, et rikt kulturtilbud og krabbekaker. Den vakre verdenskjente havnen: Inner Harbor trekker hundrevis av blodrike turister til byen hver dag, noe som gjør den nattlige jakten enklere for blodtørste favnede. Sannheten er at Baltimore er en by av kontraster. På en side er det en by med mye historie, kultur og dekadanse. På en annen side er det en by av vold, fattigdom og urettferdighet. All denne elendigheten kommer til syne bare noen kvartaler fra byens shoppingkvartaler, midt i byens sentrum.

Baltimore havner år etter år blant de byer i USA med høyeste tall hva det gjelder drap og kriminalitet. Mye kan skyldes narkotikatrafikk og gjengkultur, men til sist står myndighetene ansvarlig for tingenes tilstand. Byens politikere kompenserer for manglende sosiale kår ved å sette av enorme summer til å fornye byens fasade. Så lenge turistene holdes unna de belastede nabolagene fortsetter den evige runddansen.

Gudstro står sterkt i Baltimore, og ulike kristne trosfellesskap har stor innflytelse på byen. Du skal ikke gå mange kvartalene før du støter på et bedehus, kirke eller katedral. Kirken er i høyeste grad en politisk kraft i byen, og har ved mange anledninger satt dagsorden ved politiske beslutninger.

Som i New York, består byen av forskjellige nabolag. Disse spenner seg fra slum til overklasse, og har hver sin egen smak og særpreg. En del av nabolagene drives av organiserte felleskaper, som arrangerer begivenheter og ønsker nye innflyttere velkommen.

Baltimore er en by hvor Camarilla historisk sett har regjert siden de første nybyggerne kom. Den kulturelle arven, og byens gammelmodige utstråling gjør den til en komfortabel have for eldre vampyrer. Mange av klanlederne har sett Baltimore utvikle seg fra en enkel brygge i Locust Point til den metropolen den er i dag. Disse opprinnelige europeiske immigrantene bærer fortsatt med seg gamle verdier og verdenssyn, og har vist seg å nære en viss forakt mot den moderne amerikaner. Unge vampyrer kan få en vanskelig oppgave med å klatre på rangstigen i et slikt stagnert miljø, spesielt med tanke på etterkommere av de som kom med båter noe senere til landet.

Vi spiller i tiden etter at Camarilla igjen har fått noe kontroll etter at Sabbat herjet store delen av 80 og 90 tallet. Sabbat (the really, really bad guys) har blitt presset inn i de fattigste nabolagene, men er definitivt ikke hvisket ut fra bybildet. De styrer mange av de farligste gjengene i byen, men Camarilla, som er av den litt mer intellektuelle sorten, styrer i de store finansielle institusjonene; noe som har ført til at kjente tilholdssteder til Sabbat-vampyrer plutselig måtte rives for å gi plass til nye kjøpesentre. I kjølvannet av krigen mellom sektene, var et aldri så lite maktvakuum i Camarilla, som nå er i ferd med å tette seg igjen. Dere spiller relativt unge vampyrer i Baltimore, som skal finne deres plass i en by som ikke lenger tar noen sjanser når det gjelder opprørske favnede.

2244895068 bdc80201dc b

Charm City by Night

Obsidian nicostro Twotall